new-york-lasik
Mobile :087-990-2312

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

-  ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศ สะอาดถูกสุขลักษณะ

-  เตียงนอนปรับระดับได้

-  ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น - น้ำเย็น

-  ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน วันละ 2 ครั้ง

-  ซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

-  อาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับผู้สูงอายุปกติ

-  กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ จะให้อาหารเหลวทางสายยาง 5 มื้อ / วัน และจัดอาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

-  มีการทำกายภาพบำบัดในรายที่ต้องมีการทำกายภาพ

-  มีการดูแลที่เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ

-  การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรมในการดูแล

ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นเราให้การดูแลโดยครบองค์รวมของบุคคล คือกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดย มีการจัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

 

- กิจกรรมฟังธรรมะ

- ตักบาตรพระยามเช้า

- ทำบุญถวายสังฆทาน สวดมนต์

- ฟังดนตรีบำบัด

- ออกกำลังกายตอนเช้า

- การตรวจสุขภาพร่างกายประจำเดือนเช่น น้ำตาล ในเลือด ความดันโลหิต ไขมันในเลือด

บริการพิเศษ

ผู้ป่วยที่ต้องรับยาประจำเดือนตามนัดทางศูนย์จัดบริการรับยาต่อเนื่องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยผู้ป่วยจะรับยาฟรีในโรงพยาบาลที่เราจัดให้ บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ในราคาถูก

ในกรณีที่ต้องการยาหรือเวชภัณฑ์พิเศษ

Welcome

ยินดีต้อนรับ
Grandsire Home Care
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

ดูแลด้วยใจ

ดูแลอย่างปลอดภัยด้วยการเป็นอาชีพ

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

.